Kaynak çapağı, kaynak işlemi sırasında metalin ergime noktasının üzerine çıktığında oluşan sıçramalardır. Kaynak çapağı, kaynak işleminin kalitesini ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen bir sorundur.

Kaynak çapağının oluşmasının başlıca nedenleri şunlardır:

Kaynak ayarlarının yanlış olması:

Kaynak akımının veya gerilimin çok yüksek olması, kaynak çapağına neden olabilir.

Kaynak hızının çok yavaş olması:

Kaynak hızı çok yavaş olduğunda, kaynak metali yeterince hızlı soğuyamaz ve sıçramalara neden olabilir.

Kaynak elektrodunun veya telinin yanlış seçimi:

Kaynatılan malzemeye uygun olmayan elektrod veya tel kullanımı, kaynak çapağına neden olabilir.

Kaynak işleminin düzgün yapılmaması:

Kaynak işleminin düzgün yapılmaması, kaynak çapağının oluşmasına neden olabilir.

Kaynak çapağını önlemek için aşağıdaki önlemler alınabilir:

Kaynak ayarlarını doğru yapmak: Kaynak akımı ve gerilimi, kaynak işleminin yapıldığı malzemeye ve kaynak işleminin modeline uygun olarak seçilmelidir.

Kaynak hızını doğru yapmak: Kaynak hızı, kaynak metalinin yeterince hızlı soğumasına izin verecek şekilde ayarlanmalıdır.

Kaynak elektrodunu veya telini doğru seçmek: Kaynatılan malzemeye uygun elektrod veya tel kullanılmalıdır.
Kaynak işlemini doğru yapmak: Kaynak işleminin doğru teknikler kullanılarak yapılması, kaynak çapağının oluşmasını önleyecektir.Kaynak çapağı oluşursa, kaynak çapağı temizleme aparatları kullanılarak temizlenebilir. Kaynak çapağı temizlenmezse, kaynak işleminin kalitesini ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyecektir.

Kaynak çapağı temizleme yöntemleri:

Manuel temizleme: Kaynak çapağı, tel fırça, taşlama makinesi veya kaynak çapağı temizleme aparatları kullanılarak manuel olarak temizlenebilir.
Otomatik temizleme: Kaynak çapağı, kaynak robotları veya otomatik kaynak makineleri kullanılarak otomatik olarak temizlenebilir.

Kaynak çapağı, kaynak işleminin kalitesini ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen bir sorundur. Kaynak çapağını önlemek için yukarıdaki önlemlerin alınması önemlidir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir